4 Bulan Ini Dilarang Berbuat Dosa, Kamu Harus Tau!

  Akidah dan akhlak merupakan hal pokok dalam agama Islam. Keduanya saling berkaitan dan tak dapat dipisahkan. Akidah ibarat sebuah pondasi dalam sebuah bangunan, bila pondasinya kuat maka bangunan tersebut